In het nieuws

06 sep

Oogstupdate 26/08

De tarweoogst in West-Europa heeft dit jaar ongeveer 2 weken vertraging opgelopen door een tekort aan zon en warmte in het voorjaar. Ondertussen is het merendeel van de tarwe van het veld. De opbrengst per ha is significant lager dan afgelopen jaren. In Duitsland is er ongeveer 10% minder opbrengst per ha dan vorig jaar en in Noord-Frankrijk loopt dit op tot 25%.

De eerste stalen en leveringen van de nieuwe tarwe zijn erg heterogeen wat betreft vocht, eiwit, hectolitergewicht, hagberg en DON.

 • Het vochtgehalte ligt gemiddeld hoger dan vorig jaar. Afhankelijk van de herkomst en het moment van oogsten kunnen er grote verschillen genoteerd worden. Dat is te wijten aan het wisselvallige weer deze zomer.
 • Het gemiddelde eiwitgehalte is iets hoger dan vorig jaar. Dat is in lijn met de lagere opbrengst per ha.
 • Het hectolitergewicht is over het algemeen lager dan vorig jaar, maar er kunnen grote verschillen zijn tussen de verschillende regio’s.
 • De eerste tarwe heeft een iets lagere hagberg dan vorig jaar, maar de waarden zijn niet problematisch. Een deel van de tarwe is omwille van de weersomstandigheden laat geoogst en het valt nog af te wachten wat de impact hiervan op de hagberg van de tarwe is.
 • Er zijn regionale problemen met DON. De gemeten stalen hebben een hoger DON-gehalte dan vorige oogst, maar overschrijden de wettelijke norm van 1250 ppb niet.

Ondertussen zijn wij volop gestart met het inmengen van de nieuwe oogst. Daarnaast zijn wij volop bezig om de baktechnische eigenschappen te onderzoeken. In de volgende oogstupdate komen wij uitgebreid hierop terug. Aanpassingen in het productieproces zijn momenteel nog niet nodig.

 • 12 jul

  Oogstupdate 12/07

  De afgelopen weken hebben wij enkele tarwevelden bezocht in België, Noord-Frankrijk, Duitsland, Nederland en Engeland. De bedoeling was om een algemeen beeld te vormen over de nieuwe oogstverwachtingen. Lees meer >

 • 26 sep

  Oogstupdate 26/09

  Zoals we in eerdere berichten al meldden, bevestigen recente analyseresultaten en waarnemingen in de proefbakkerij de iets lagere waterabsorptie bij de geoogste jonge tarwe. Lees meer >

 • 16 sep

Bekijk alles in het jaaroverzicht >

bakspiratie