In het nieuws

31 aug

Oogstupdate 31/08

In Frankrijk, Duitsland, Nederland en België is bijna alle tarwe geoogst. De opbrengsten liggen iets lager dan of zijn gelijk aan het vijfjaargemiddelde. De opbrengst verschilt sterk van streek tot streek en is afhankelijk van de bodemsoort en de regenval. 

Uit de eerste analyse blijkt dat de tarwe uit Duitsland andere eigenschappen heeft dan de tarwe uit Noord-Frankrijk, Nederland en België.

 

 

Eigenschappen Duitse tarwe:

 • Het vochtgehalte blijft ongeveer constant.
 • Het eiwitgehalte van de eerste lichters Duitse tarwe ligt hoger dan vorig jaar. Bij het vermalen van de tarwe valt het echter sterker terug waardoor het eiwitgehalte van de bloem nagenoeg constant blijft.
 • Het hectolitergewicht is gezakt tot het laagste niveau in jaren: ±75-76 kg/hl.
 • Ondanks de zware regenval tijdens de oogstperiode in Duitsland, hebben we tot nu toe geen leveringen met een te lage hagberg Het valgetal ligt gemiddeld wel iets lager dan bij de vorige oogst. Dat is evenwel niet problematisch.
 • Er werden geen problemen met mycotoxines zoals DON

 

Eigenschappen tarwe uit Noord-Frankrijk, Nederland en België:

 • Het vochtgehalte ligt duidelijk lager dan bij de vorige oogst. De Franse tarwe van oogst 2016 had een hoog vochtgehalte. Bij oogst 2017 vallen we terug op een normaal vochtgehalte, vergelijkbaar met oogst 2014-2015.
 • Het eiwitgehalte en de eiwitterugval bij het malen blijven nagenoeg constant ten opzichte van de vorige oogst.
 • We meten hogere hectolitergewichten. Na een jaar met lage hectolitergewichten, zitten we nu terug op een normaal niveau, vergelijkbaar met dat van 2013, 2014 en 2015.
 • De hagberg is iets hoger.
 • Er zijn geen problemen met mycotoxines.

In de huidige malingen bakkerijbloem is het gemiddeld percentage nieuwe oogst ondertussen 70% (zie oogstcurve). De eigenschappen van de nieuwe oogst zullen dus stilaan merkbaar worden bij de verwerking van de bloem.

 

Na een reeks bakproeven zijn dit de ervaringen en adviezen van onze proefbakkers voor oogst 2017:

 • De waterabsorptie ligt 1 tot 2% lager dan bij de vorige oogst. Verdere evaluatie zal moeten uitmaken of dat door de jonge tarwe komt of dat de daling in absorptie structureel is.
 • Overkneding is een aandachtspunt. We raden aan om voldoende lang in eerste versnelling te kneden en minder lang in tweede versnelling.
 • De degen zijn soepel en goed verwerkbaar. Er is voldoende kracht aanwezig in de degen.
 • Mits een aangepaste waterdosering en correcte kneding zijn de volumes vergelijkbaar met en zelfs iets beter dan oogst 2016.

 

De eerste resultaten van de nieuwe oogst biscuiterie uit Frankrijk zijn positief. Eiwitgehalte, waterabsorptie en alveograaf P/L zijn algemeen lager dan vorige oogst. De stalen hebben ook een voldoende lage viscositeit.

 

Meer info over oogst 2017 leest u in een volgende update.

 

 • 02 okt

  Oogstupdate 02/10

  Met uitzondering van een aantal speciale malingen zoals rogge en spelt is het gemiddeld percentage nieuwe oogst in onze malingen gestegen tot 95%. We verwachten dat we tegen half oktober volledig op nieuwe oogst zullen draaien. Lees meer >

 • 31 aug

  Oogstupdate 31/08

  In Frankrijk, Duitsland, Nederland en België is bijna alle tarwe geoogst. De opbrengsten liggen iets lager dan of zijn gelijk aan het vijfjaargemiddelde. De opbrengst verschilt sterk van streek tot streek en is afhankelijk van de bodemsoort en de regenval.  Lees meer >

 • 11 aug

  Oogstupdate 11/08

  Het warme en droge weer in het voorjaar heeft ervoor gezorgd dat de tarweoogst in West-Europa ongeveer twee weken vroeger begonnen is. In Frankrijk, België en Nederland is zo goed als alle tarwe geoogst. Lees meer >

Bekijk alles in het jaaroverzicht >

bakspiratie