Algemene voorwaarden

acceptatie van de gebruiksvoorwaarden
Door onze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden.

gebruik van deze website
Krijger Molenaars stelt uw interesse in haar activiteiten en uw bezoek aan haar website op prijs. Krijger Molenaars besteedt de grootst mogelijk zorg aan het onderhoud van deze website en spant zich in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Krijger Molenaars is daarnaast niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waar deze website links naar bevat. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Het is verboden wijzigingen aan te brengen op (de inhoud van) de website.

aansprakelijkheid
Krijger Molenaars is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onjuistheden en onvolkomenheden op deze website. Krijger Molenaars is daarnaast niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, het gebruik van de website, dan wel door het niet kunnen gebruiken van de informatie op deze website.

toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen in verband met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

wijzigingen
Krijger Molenaars behoudt zich het recht voor de op deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

bakspiratie