transport

Transport is een belangrijke schakel in het gehele proces, niet alleen niet voor de aanvoer van de grondstoffen, maar ook de afvoer van onze producten. Voor de aan- en afvoer wat in eigen beheer wordt geregeld met vervoerders wordt alleen nog maar gewerkt met GMP-gecertificeerde vervoerders. Dit vanwege het feit dat het van groot belang is om de condities bij het transport van grondstoffen en producten goed in de gaten te houden. Gelet dient te worden op de voedselveiligheid, de hygiëne en de kwaliteit van het product. Voor de afvoer beschikt Krijger Molenaars over verschillende bulkwagens en een zakgoedwagen. Het vervoer van de bloem in bulk geschiedt alleen met eigen vervoer. Voor de aflevering van zakgoed wordt van zowel eigen zakgoedwagens en derden gebruik gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat de klant de juiste bestelling krijgt op het afgesproken moment dient er een goede planning gemaakt te worden. Aan de hand van de bestellingen wordt er een planning gemaakt met een zo efficiënt mogelijke route, niet alleen om op tijd bij de klant te zijn maar ook om de chauffeurs zo effectief mogelijk te laten rijden. Uiteraard mag de kwaliteit van ons product en de voedselveiligheid nooit in gevaar komen t.a.v. de planning.

bakspiratie