Privacy Policy

Dit Privacy Reglement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Krijger Molenaars en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonsgegevens. De gegevens zullen nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. U kunt uw gegevens altijd laten corrigeren of verwijderen uit het bestand op eenvoudig verzoek en na identificatie. U kunt zich hiervoor wenden tot: info@krijgermolenaars.nl. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Krijgermolenaars.nl maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Krijgermolenaars.nl de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Krijgermolenaars.nl. De contactgegevens staan vermeld op de website http://www.krijgermolenaars.nl.

Krijgermolenaars.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

bakspiratie