Procesbeschrijving Krijger Molenaars


Productassortiment

Bij Krijger Molenaars wordt tarwe vermalen en gemengd tot bloem, meel en meergranen producten.
Deze producten worden in bulk met eigen vervoer en als zakgoed met eigen of extern vervoer geleverd aan afnemers in de ambachtelijke bakkerijen en aan de bloemverwerkende in Nederland.
In totaal zijn er zo’n 50 verschillende soorten eindproduct. Dit aantal kan variëren omdat er tevens maatproducten per afnemer gemaakt kunnen worden.
Naast producten voor de consumptiemarkt, worden er ook bijproducten zoals griespellets, nameel en zemelen voor de mengvoederindustrie en petfoodindustrie geproduceerd.

Algemeen
Alle processen van het bedrijf zijn geautomatiseerd. De molenaars, maar ook andere werknemers, bedienen de processen met toetsenborden en zien alles gevisualiseerd op schermen.

schema

Inname
Na weging en monstername van de binnenkomende tarwe wordt deze gelost in de losput. Vanuit hier kan de tarwe naar de tarweloodsen getransporteerd worden (4000 ton) of naar de tarwesilo’s (11×70 ton)
De tarwesilo’s dienen als werkvoorraad voor de fabriek en de tarweloodsen als buffer. De opgeslagen tarwe in de loodsen wordt via een schroef getransporteerd naar de tarwesilo’s.
De partijen tarwe, en later bloem, kunnen in elke gewenste samenstelling worden gemengd al naar gelang de kwaliteit van de partij tarwe of een bepaald gewenst eindproduct.

Reiniging, bevochtiging
De tarwe uit de tarwesilo’s wordt met een bepaalde capaciteit naar de reiniging getransporteerd.
De tarwe wordt hier in een aantal stappen gereinigd:

MG-1 : magneet, voor ontijzering.

CR-01 : aspirateur, afzeven van alles wat groter of kleiner is dan de tarwekorrel en afzuigen van alles wat lichter is dan de tarwekorrel. Tevens uitlezen van stukjes steen en glas. Eigenlijk alles met een groter soortelijke massa dan tarwe. Dit gebeurt door middel van een luchtkussentechniek.

SMA-1 : schuren van tarwe. Dit gebeurt omdat op de buitenste schil van de tarwekorrel de meeste verontreinigingen en bacteriën aanwezig zijn. Tevens wordt slechte tarwe kapotgeslagen. Het afval wordt hierna er uit gezogen.

TR-1 : trieur, afscheiden van overgebleven zaadsoorten d.m.v. scheiding op korrelvorm.

GW-01: graanweger, regelt de doorvoersnelheid van de reiniging en de hoeveelheid per partij.

Hierna wordt de tarwe bevochtigd in een snelle mixer en voor een bepaalde tijd, afhankelijk van de soort tarwe, opgeslagen om het water erin te laten trekken.
Na de bevochtiging kan de tarwe direct naar de bulkverlading worden getransporteerd, voor bijvoorbeeld ambachtelijke molenaars, of naar de meelfabriek getransporteerd worden.
Hier wordt de tarwe in een tweede reiniging nog een keer geschuurd waarna een aspirateur losgekomen schilletjes afzuigt. De tarwe is nu geschoond en klaar om te malen.

Malen
De tarwe wordt voor een tweede keer bevochtigd zodat de buitenzijde van de tarwekorrel een bepaald vochtgehalte heeft voor het in de maalderij terechtkomt. Door dit vochtgehalte op een bepaalde waarde te brengen kunnen we de zemel (schil van de tarwe) beter scheiden van de witte bloem. De graad van efficiëntie van het verwijderen van de witte bloem noemen we “uitmaling”.
De maalderij is een maalsysteem waarin de tarwekorrel stapsgewijs wordt opengebroken, de zemel leeg geschraapt en de grove bloem wordt fijngemalen. Dit geschiedt door beurtelings te malen en te zeven.
Uit het product tarwe worden ongeveer de volgende percentages gehaald. De waarden kunnen variëren vanwege de verschillende rassen van tarwe en de verschillen van oogsten:

  • tarwe 100 %
  • bloem-I 75 %
  • bloem-II 4 %
  • zemelen 20 %
  • verdamping 1 %

Bloem-I is de witste bloem die uit de tarwekorrel gehaald kan worden, omdat dit in het midden van de korrel zit. Naarmate er bloem uit de tarwekorrel gehaald wordt die meer tegen de buitenkant van de korrel zit, wordt de bloem iets donkerder van kleur. Deze bloem, bloem-II wordt ook weer gebruikt als “halffabrikaat”. Er zijn verschillende passages in de maalderij voordat alle verschillende producten uit de maalderij zijn.
Aan het eind van dit systeem staan een magneet, metaaldetector en een controlezeef om het risico van vreemde materialen in de bloem te minimaliseren. Ook worden eventuele eitjes van insecten door een zogenaamde sterilator vernietigd.
Deze bloem gaat naar de bulkverlading of naar de tussenopslag (MC’s) voor de bloemmengerij.

Mengerij
In de mengerij worden de diverse bloemsoorten in een bepaalde verhouding gemengd en toevoegingen bijgevoegd.
De verhoudingen zijn afhankelijk van de eisen van de klanten.
Het mengen geschiedt d.m.v. schroefmengers.
Dit gereed product wordt naar de bulkverlading geblazen of naar een aftapinstallatie, waar het in zakken wordt afgetapt.
Ook hier zijn weer magneten aanwezig om het risico van ijzeren deeltjes te minimaliseren.

Pletterij
Geplette en gebroken tarwe wordt door bakker gebruikt als decoratie en om door het volkoren te mengen. Tussen walsen van een grote diameter worden de korrels geplet waarna deze in zakken wordt afgetapt.

Perserij
In de perserij worden alle organische bijproducten, afkomstig van de vermaling van de tarwe, in zogenaamde griespellets geperst. Dit bijproduct van de meelfabriek dient weer als grondstof voor de mengvoederindustrie.
een pers is een ronde matrijs met allemaal gaten die ronddraait. Hierin zitten rollen die het product met grote druk door de matrijs naar buiten drukken. Vervolgens worden deze brokken gekoeld.

Magazijnbeheer
Het voorraadsysteem is zo opgebouwd dat er uit voorraad wordt geleverd en wanneer de voorraad onder het gestelde minimum komt er weer geproduceerd wordt. Het beheer van de voorraden is de verantwoordelijkheid van de productieleider. Controle van de voorraden gebeurt periodiek. Uiteraard wordt het FIFO-systeem (First In First Out) gehanteerd in onze magazijnen. Gedurende de opslag van het product wordt de voedselveiligheid bewaakt, de houdbaarheid in de gaten gehouden.

Transport 
Transport is een belangrijke schakel in het gehele proces, niet alleen niet voor de aanvoer van de grondstoffen, maar ook de afvoer van onze producten. Voor de aan- en afvoer wat in eigen beheer wordt geregeld met vervoerders wordt alleen nog maar gewerkt met GMP-gecertificeerde vervoerders. Dit vanwege het feit dat het van groot belang is om de condities bij het transport van grondstoffen en producten goed in de gaten te houden. Gelet dient te worden op de voedselveiligheid, de hygiëne en de kwaliteit van het product. Voor de afvoer beschikt Krijger Molenaars over verschillende bulkwagens en een zakgoedwagen. Het vervoer van de bloem in bulk geschiedt alleen met eigen vervoer. Onlangs zijn er, om zo efficiënt mogelijk te kunnen afleveren, drie nieuwe, wegende combinaties aangeschaft.
Voor de aflevering van zakgoed wordt van zowel eigen zakgoedwagens en derden gebruik gemaakt.

Om ervoor te zorgen dat de klant de juiste bestelling krijgt op het afgesproken moment dient er een goede planning gemaakt te worden. Aan de hand van de bestellingen wordt er een planning gemaakt met een zo efficiënt mogelijke route, niet alleen om op tijd bij de klant te zijn maar ook om de chauffeurs zo effectief mogelijk te laten rijden. Uiteraard mag de kwaliteit van ons product en de voedselveiligheid nooit in gevaar komen t.a.v. de planning.

Laboratorium
Om de kwaliteit van het product zeker te stellen is het uitvoeren van kwaliteit- en voedselveiligheidscontroles noodzakelijk. Het is voor een meelfabriek zeer belangrijk om de eigenschappen van de verschillende partijen tarwe en bloem te weten. Hiertoe beschikken wij over een laboratorium en een proefbakkerij waar de verschillende eigenschappen kunnen worden onderzocht aan de hand van de verschillende monsters die genomen worden tijdens de doorlooptijd van een partij tarwe tot bloem.
Aan de hand van de gevonden eigenschappen worden dagelijks de samenstellingen van de te mengen producten bepaald om een zo constant mogelijke hoge kwaliteit te kunnen leveren.
Microbiologische bepalingen worden uitbesteed aan een extern laboratorium. Tevens wordt de interne apparatuur gekalibreerd met behulp van externe laboratoria.

Proefbakkerij
Krijger Molenaars beschikt over een eigen proefbakkerij, waar dagelijks wordt proef gebakken met de geproduceerde producten. Dit om te kijken wat de eigenschappen van het product zijn en om te kijken of deze eigenschappen overeenkomen aan de gestelde eisen van onze afnemers.
Tevens worden er in de proefbakkerij nieuw ontwikkelde producten getest en gekeken hoe bestaande producten kunnen worden aangepast, met behoud van de gestelde eigenschappen, om tot een zo gunstig mogelijke kwaliteit/prijs verhouding te komen.

 

bakspiratie